Introduction about photographs : เกี่ยวกับศิลปภาพถ่าย

โพสต์เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2551 เวลา 22:36 | เข้าชม 70 ครั้ง


Introduction about photographs : เกี่ยวกับศิลปภาพถ่าย

บทความโดย ภูมิกมล ผดุงรัตน์
article : Poomkamol Phadungratna

 

about photography : introduction
introduction : photographs
บทความต่อไปนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ฯ ปี 2548 /
แก้ไขล่าสุดสำหรับ Photo history 253 ปี 2550

 


............................................


กระบวนการทางความคิดพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีอิทธิพลต่อกันและกันเสมอมา
นอกจากนั้น ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ในแต่ละประเทศ
แต่ละชุมชน ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงในกระบวนคิดและเทคโนโลยี
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงแนวคิดทางศิลปะ ลัทธิศิลปะ จึงต้องรำลึกเสมอว่า
สิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย แต่เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางสังคมในเงื่อนไข
หรือปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งแรงขับเคลื่อนนี้
วอลเตอร์ เบนกิวมิน ( Walter Benjumen ) นักคิด นักเขียนคนสำคัญเรียกว่าเป็น
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ( historical circumstances ) การวิเคราะห์กระบวนคิด
โลกสมัยใหม่ของเขาในหนังสือ Illuminations ( พ.ศ. 2479 / ค.ศ. 1936 ) มีอิทธิพล
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่อย่างสูง

ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ข้างต้น
ในยุคแรกเริ่มของการถ่ายภาพ กระบวนการที่ใช้มีความยุ่งยาก มีความไวแสงต่ำ
ขนาดและจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้อยู่มีมากมาย เคลื่อนย้ายลำบาก เนื้อหาของภาพถ่าย
ในสมัยแรกจึงจำกัดอยู่ที่ภาพถ่ายบุคคล ( portrait ) ภาพถ่ายทิวทัศน์
สถาปัตยกรรม หรือวัตถุที่อยู่กับที่ ต่อมาเมื่อกระบวนการภาพถ่ายมีความคล่องตัว
มากขึ้น มีความไวแสงมากขึ้น จึงเกิดเนื้อหาของภาพที่หลากหลายมากขึ้นด้วย
เช่นกัน ประกอบกับศตวรรษที่ 19 เป็นยุคสมัยของการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ยุโรป ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร แหล่งผลิต และตลาดที่กว้างขวางใหญ่โตกว่าเดิม
อันเป็นการสู่การล่าอาณานิคม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนเอง
กีดกันคู่แข่งทางการค้า และรักษาแหล่งทรัพยากรนอกประเทศของตนเองไว้
ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว การเดินทางออกนอกประเทศ หรือการท่องรอบโลกจึงกลาย
เป็นกิจกรรมที่ผู้คนในยุโรปต้องกระทำอยู่เป็นประจำ เนื้อหาภาพถ่ายที่มากับ
ยุคสมัยจึงเต็มไปด้วยภาพถ่ายจากต่างแดน หรือที่เรียกว่าภาพถ่ายเดินทาง
( ซึ่งในเวลาต่อมา งานแนวนี้จัดเป็นภาพถ่ายสารคดีประเภทหนึ่ง )

อ่านต่อได้ที่นี่ครับ

http://www.etcfoto.com/forum/index.php/topic,1807แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
Introduction about photographs : เกี่ยวกับศิลปภาพถ่าย
โพสต์เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2551
เวลา 22:36
เข้าชม 70 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/AZQ4Gy